Financijska izvješća

Potvrda o preuzetom financijskom izvještaju proračuna, proračunskih i izvanproračunskih korisnika za 29. siječnja 2021.
Izvještaj o obvezama za razdoblje 1. siječnja 2020. - 31. prosinca 2020.
Izvještaj o promjenama u vijednosti i obujmu imovine i obveza za razdoblje: 1. siječnja 2020. - 31. prosinca 2020.
Izvještaj o rashodima prema funkcijskoj klasifikaciji za razdoblje: 1. siječnja 2020. - 31. prosinca 2020.
Bilanca na dan 31. prosinca 2020.
Izvještaj o prihodima i rashodima, primicima i izdacima za razdoblje: 1. siječnja - 31. prosinca 2020.
Izvještaji proračuna, proračunskih i izvanproračunskih korisnika za razdoblje: 1. siječnja 2020. - 31. prosinca 2020.
Izvještaj o prihodima i rashodima, primicima i izdacima za proračunsko razdoblje: 1. siječnja - 30. rujna 2020.
Izvještaji proračuna, proračunskih i izvanproračunskih korisnika za razdoblje: 1. siječnja 2020. - 30. rujna 2020. godine
Potvrda o preuzetom financijskom izvještaju proračuna, proračunskih i izvanproračunskih korisnika od 12. listopada 2020.
Izvještaji proračuna, proračunskih i izvanproračunskih korisnika za razdoblje: 1. siječnja 2020. - 30. lipnja 2020. godine
Izvještaji proračuna, proračunskih i izvanproračunskih korisnika za razdoblje: 1. siječanj - 31. ožujak 2020. godine.
Izvještaj o prihodima i rashodima, primicima i izdacima za razdoblje: 1. siječanj - 31. ožujak 2020. godine.