Pravo na pristup informacijama

Zakon o pravu na pristup informacijama (Narodne novine br. 25/13 i 85/15) omogućuje fizičkim i pravnim osobama pristup na informacije koje posjeduju tijela javne vlasti.