Knjižni fond

Uvid u građu Muzeja Cvelferije uređen je Zakonom o Muzejima. Knjižni fond broji oko 250 naslova i dostupan je korisnicima samo u prostoru Muzeja Cvelferije.