Zakoni i pravilnici

Zakon o muzejima (NN 61/18)

Ovim Pravilnikom o unutarnjem ustroju i načinu rada sa sistematizacijom radnih mjesta u Muzeju Cvelferije, a u skladu sa Statutom Muzeja, utvrđuje se unutarnje ustrojstvo, način rada i rukovođenje, radna mjesta, opis poslova i zadataka, uvjeti koji se zahtjevaju za pojedino radno mjesto, broj izvršitelja na pojedinom radnom mjestu kao i druga pitanja od važnosti unutarnjeg ustroja Muzeja.